Misel meseca

"
Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in
Bog živi v njem.
"

1 Jn 4,16


Zahvale naših birmancev pred prejemom zakramenta sv. birme

Med pripravami na prejem zakramenta sv. birme so dekleta in fantje iz želimeljske župnije zapisali tudi naslednje misli...

Dragi Bog! Zahvaljujem se ti za darove, ki jih bom prejel.

Zakrament svete birme mi pomeni nek mejnik v mojem življenju.

Zakrament svete birme se ti dogodi samo enkrat v življenju, zato si ga res vtisneš v spomin in ob tem
izpolniš nek cilj, ki si ga zastaviš.

Bog je moj največji prijatelj, na katerega se lahko vedno zanesem.

Priprave na sveto birmo so me duhovno obogatile in veselim se prihoda Svetega Duha, ki bo mojo vero še utrdil, me obdaril s svetimi darovi in me varoval na moji življenjski poti.

petek, 24 marec 2017

Župnija