Misel meseca

"
Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in
Bog živi v njem.
"

1 Jn 4,16


Svete maše

 

 SVETE MAŠE:
 

- Nedelja: 7.30 in 10.00

- Praznik – dela prost dan: 7.30 in 10.00

- Praznik – delavni dan: 7.30 in 19.00/20.00

- Ponedeljek: 8.00

- Torek – sobota: 19.00/20.00

 

- Sreda: sv. maša je lahko na pordužnicah:1. teden v mesecu - Vrh, 2. teden v mesecu - Gradišče, 3. teden v mesecu - Smrjene.

Po dogovoru je maša lahko na podružnicah tudi druge dni v tednu. 

 

 

DAN

DATUM

URA/KRAJ

MAŠNI NAMEN

ČET

16.3.

19.00

++ starši in bratje Štefe

PET

17.3.

19.00

+ Frančiška Vesel in njeni starši

SOB

18.3.

19.00

+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši

NED

19.3.

7.30

+ Jože Trontelj in starši

10.00

- živi in ++ župljani

PON

20.3.

8.00

- po namenu

TOR

21.3.

19.00

+ Jože Vodušek

SRE

22.3.

19.00

+ Jože Škerjanec (Rogovila) in Jože Škrjanc (Smrjene)

ČET

23.3.

19.00

- po namenu

PET

24.3.

19.00

+ Angel in Marija Kogoj

SOB

25.3.

19.00

++ Ahčinovi

NED

26.3.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

- v zahvalo za zdravje

PON

27.3.

8.00

++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci

TOR

28.3.

19.00

+ starši Šega in sorodniki

SRE

29.3.

19.00

+ Amalija Golob (d. hči Marija)

ČET

30.3.

19.00

+ Jože Tancek, obl.

PET

31.3.

19.00

++ starši Ivanka in Ivan Cigale

SOB

1.4.

19.00

+ Ana Garvas (d. hči Bernarda)

NED

2.4.

7.30

+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši

10.00

- živi in ++ župljani

PON

3.4.

8.00

TOR

4.4.

19.00

+ Janez Fink, obl.

SRE

5.4.

19.00

Vrh

+ Jože Ahlin

ČET

6.4.

19.00

+ Alojzij Miklič in starši

PET

7.4.

19.00

+ Alojzij Intihar, obl.

SOB

8.4.

19.00

- v zahvalo za srečne poti

NED

9.4.

7.30

+ Franc Petrič

10.00

- živi in ++ župljani

PON

10.4.

8.00

TOR

11.4.

19.00

+ Anton Rebolj

SRE

12.4.

19.00

+ Dušan Vasič

ČET

13.4.

19.00

- rezervirano (Dobravec)

PET

14.4.

19.00

obredi velikega petka – ni svete maše

SOB

15.4.

19.00

+ Francka Škrjanc

NED

16.4.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Ana Garvas (d. hči Marta)

PON

17.4.

7.30

+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši

10.00

- v zahvalo

TOR

18.4.

19.00

+ Amalija Golob (d. hči Danica z možem)

SRE

19.4.

19.00

Smrjene

+ Niko in Dragica Padar

ČET

20.4.

19.00

PET

21.4.

19.00

+ Jelka Marinšek

SOB

22.4.

19.00

+ Andreja Žužek, obl.

NED

23.4.

7.30

10.00

PON

24.4.

8.00

TOR

25.4.

19.00

+ Ana Garvas (d. Mehlin Jože)

SRE

26.4.

19.00

Smrjene

+ Ana Zupančič

ČET

27.4.

19.00

PET

28.4.

19.00

SOB

29.4.

19.00

+ Rozalija Krivec, obl.

NED

30.4.

7.30

++ Strletovi iz Skopačnika

10.00

- živi in ++ župljani

PON

1.5.

8.00

TOR

2.5.

19.00

SRE

3.5.

19.00

Vrh

++ starši in stari starši Lovšin

ČET

4.5.

19.00

PET

5.5.

19.00

+ Pavel Zupančič in Andreja Valant Zupančič

SOB

6.5.

19.00

+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši

NED

7.5.

7.30

++ Padarjevi  (Želimlje)

10.00

- živi in ++ župljani

PON

8.5.

8.00

TOR

9.5.

19.00

- rezervirano (Dobravec)

SRE

10.5.

19.00

Gradišče

ČET

11.5.

19.00

PET

12.5.

19.00

+ Ana Garvas (d. hči Marta)

SOB

13.5.

19.00

NED

14.5.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00  

+ Dragica, obl. in Niko Padar

PON

15.5.

8.00

TOR

16.5.

19.00

+ Ivan Giovani, obl.

SRE

17.5.

19.00

Smrjene

+ Ana Garvas (d. sin Brane)

ČET

18.5.

19.00

PET

19.5.

19.00

SOB

20.5.

19.00

+ Davor Vnuk

NED

21.5.

7.30

+ Branko Merc, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

PON

22.5.

19.00

Vrh

TOR

23.5.

19.00

Gradišče

SRE

24.5.

19.00

Želimlje

- poljska maša (Želimlje – vas)

ČET

25.5.

19.00

PET

26.5.

19.00

SOB

27.5.

19.00

+ Franc Kisilak

NED

28.5.

7.30

+ Anton Kramar, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

PON

29.5.

8.00

TOR

30.5.

19.00

SRE

31.5.

19.00

ČET

1.6.

19.00

PET

2.6.

19.00

SOB

3.6.

19.00

+ Janez Žužek, obl.

petek, 24 marec 2017

Župnija